Alapszabály


Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező egyesület.

1. Az Egyesület neve: Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete

2. Az egyesület rövidített neve: Étrend Egyesület

3. Az Egyesület székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 78-80.

4. Az Egyesület jogi személy.

5. Az Egyesület céljai

Az Egyesületet vezető gyakorlati szakemberek, a magyar gasztronómiáért tenni akaró alapítók hozzák létre annak érdekében, hogy e koncentrált szellemi erővel bíró egyesület figyelemmel kísérje és népszerűsítse a korszerű étkezési szokásokat, az egészséges táplálkozást, ápolva a klasszikus magyar konyha hagyományait is.

Az Egyesület célja a magyar étkezési kultúra színvonalának emelése, a táplálkozási szokások változtatása, a magyar gasztronómia hagyományainak életben tartása, a magyar konyha elismertségének növelése belföldön és külföldön egyaránt.

Az Egyesület célja továbbá, hogy összefogja a gasztronómia területén tevékenykedő szakembereket, biztosítson számukra egy olyan megjelenési fórumot, melynek segítségével a szakma irányvonala a népi, nemzeti szokások figyelembe vételével az egészséges táplálkozás céljainak szem előtt tartásával az európai követelményeknek és az európai konyha szokásainak figyelembe vétele mellett megőrzi a magyar gasztronómiai sajátosságokat, ugyanakkor biztosítja tagjai és az Egyesület köré csoportosuló idős, illetőleg fiatal szakemberek számára a szakmai támogatás, képzés és fejlesztés mellett olyan szociálistámogatás és háttér biztosítását, melyek más egyéb csatornából és forrásból nem biztosíthatók (ösztöndíjak, szociális támogatás). Az Egyesület kísérletet tesz a gasztronómiáért tenni akaró, és ezen a területen jeles eredményt elért személyek és munkájuk emlékének megőrzéséért és az utókor számára mindezen ismeretek elérhetőségét kívánja biztosítani.

Ennek érdekében az Egyesület:

 • ‒           kiállításokat, szakmai versenyeket szervez,
 • ‒           tanfolyamokat, továbbképzéseket tart,
 • ‒           gyűjti, rendszerezi és közreadja a magyarországi régiók klasszikus népi ételreceptjeit,
 • ‒           segíti a hazánkat külföldi szakmai rendezvényeken képviselő fiatal szakemberek felkészülését,
 • ‒           fórumot biztosít gasztronómiai kérdések megvitatásához,
 • ‒           véleményt alkot, állást foglal szakmai kérdésekben,
 • ‒           segíti a szakképzést, ösztöndíjat egyéb anyagi jellegű támogatási nyújt,
 • ‒           idős, rászorult tagjai részére szociális támogatást biztosít.

Az Egyesület a céljainak megvalósítása érdekében a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszeréről (TEÁOR ’08) szóló jogszabály szerint az alábbi tevékenységeket végzi:

 • a) 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 • b) 93.29 Máshova nem sorolt szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 • c) 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 • d) 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
 • e) 79.12 Utazásszervezés
 • f) 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • g) 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
 • h) 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
 • i) 70.22 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás