Szakmai zsűri

Szakmai zsűri

 

A "Szakmai zsűri ©" az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének kezdeményezése, melynek legfőbb célja a hazai zsűrizés feddhetetlenségének kiharcolása.

 

 

Szabályzat

2016.09.31

 

Cél:

Egyesületünk tagjait gyakran kérik fel főzőversenyeken zsűrizésre, és gyakran szembesülünk szakmaiatlan, etikátlan, gyakran felháborító viselkedéssel. A „Szakmai Zsűri” csoport megalakításával szeretnénk deklarálni, hogy valódi aktív szakemberek végzik a minősítést, és döntésüket szakmai érvekkel meg tudják védeni. El kívánunk határolódni a barátilag megítélt díjaktól, és a szaktudást nélkülöző zsűrizési módszerektől.

 

Tevékenység feltételei:

A szakmai zsűri tagsága akkor tesz eleget a felkérésnek, ha a felkérő személy, vagy szervezet elfogadja a zsűri feltételeit:

 • Munkáját kizárólag szakmai alapokon végzi, az értékelésnél figyel minden olyan szempontra, amely az ételkészítés része (szakszerűség, higiénia stb.)
 • Amennyiben a zsűrizést társadalmi zsűri is végzi, attól elkülönülve pontoz, és külön is értékel.
 • Minden versenyzőnek rendelkezésre áll, és elmondja a hibákat is. Célja, hogy aki komolyan gondolja, az fejlődjön, és tanuljon hibáiból.
 • Mindig vezeti a pontozólapokat, és archiválja azokat.
 • Kérésre segít az értékelés szempontjainak összeállításában, és a zsűriben.
 • A zsűrizés szabályait mindig előre egyezteti a többi zsűritaggal. Ha visszaélést tapasztal a rendezőnek jelzi, és felfüggeszti tevékenységét

 

Szakmai zsűritaggal szemben támasztott követelmények:

 • Tiszta, ápolt megjelenés. Ruházatával is megtiszteli a versenyzőket. Minden esetben sötét nadrágot, sötét cipőt, szakácskabátot (Étrend logóval ellátva), szakácssüveget visel. Ezt egészíti ki a szakmai zsűri plakett. Nem zsűrizik civilben, hiányos, vagy szennyezett öltözékben.
 • Nem fogyaszt alkoholt. Munkája közben fokozottan ügyel arra, hogy megőrizze szakmai tekintéjét. Példaként viselkedik.
 • A versenyzők számára segítséget nyújt, munkájukat személyesen értékeli. Ha igény tapasztalható, akkor javaslatokat tesz. Nem vonul félre, és várja az eredményeket. Mindenkit megtisztel azzal, hogy meglátogatja munka közben is.
 • Segíti hagyományaink ápolását, és külön értékeli az ilyen teljesítményeket.
 • Soha nem csomagol a kóstolt ételekből, és nem értékel kóstolás nélkül ételt. Amennyiben az étel alkalmatlan a kóstolásra, azt jelzi a versenyzőnek.

 

Szakmai zsűri tagjai:

A zsűri tagságát az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesület elnöksége adományozza. A jelölteknek ismerniük kell a feltételeket, és aláírásukkal el kell fogadniuk azt.

 

Tagság feltételei:

 • Szakmai tapasztalat
 • Aktív szakmai tevékenység
 • Feddhetetlen szakmai múlt

Amennyiben a zsűritag bizonyítottan vét a szabályok ellen, tagsága visszavonható.

 

Kinevezés:

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete tagsága állít jelölteket a Szakmai Zsűri címre. A jelöltekről az elnökség dönt, a szakmai életút, és jelenlegi szakmai munka, valamint a jelölt személyisége alapján. A megválasztott zsűritag Egyesületünket képviseli, ezért fontos a személyisége is.

A megszavazott tagok Szakami Zsűri plakettet kapnak kék bársony szalaggal, és kinevező oklevelet.

A kinevezés után aláírásra kerül a szabályzat, melyet a kinevezett önmagára nézve kötelezően elfogad.

 

 

 

Minden jog fenntartva! © Étrend Egyesület 2016